Ga direct naar hoofd-inhoud »

webshop keurmerk

Grind

Grind is een natuurlijk gerond gesteente. Grind ontstaat wanneer stukken van gesteente afslijten in de bergen en heuvels. Met behulp van beekjes en door verschuiving belanden de dan nog hoekige steentjes in de rivieren. Eenmaal in het water slijten de hoeken van de steentjes af door het rollen en het water. Daar waar het water langzamer stroomt of vroeger stroomde wordt het grind afgezet (het zakt naar de bodem en blijft liggen). Zo zijn langs de rivieren (en daar waar vroeger rivieren lagen) op verschillende plaatsen zand- en grindafzettingen ontstaan. Op sommige van deze plaatsen wordt grind gewonnen. Synoniemen die voor grind gebruikt worden zijn: grint, kies, kiezel.

In Nederland vinden we de grootste afzettingen van grind in Limburg en Brabant langs de Maas, waar vooral Maasgrind en Witte grind worden gewonnen. maar ook langs de andere rivieren komt zand en grind voor. In Duitsland wordt in en langs de Rijn zeer veel grind gewonnen. Dit grind wordt dan ook Rijngrind genoemd. Technisch gezien noemen we geronde steentjes grind vanaf een grootte van 2mm. Alles wat kleiner is noemen we zand. Het grind wordt meestal op 2 of 3 maten afgezeefd, zoals 4/16 en 16/32, of 2/8, 8/16 en 16/32. 

We onderscheiden in Nederland een aantal vormen van grindwinningen. Er bestaan regionale winningen die niet aangesloten zijn aan een rivier of ander open water. Hier is dus alleen per vrachtauto of per trein te laden. Deze winningen beschikken over een kleine drijvende zuiginstallatie die de baggerspecie verpompt naar een vaste classificeerinstallatie die op het vaste land staat. Daarnaast bestaan er winningen in of langs een rivier die beschikken over een drijvende classificeerinstallatie welke per schip bereikbaar zijn, waardoor er dus direct op het schip geladen kan worden en het grind verder vervoerd kan worden.

Grind: toepassingen

Grind wordt op verschillende toepassingsgebieden gebruikt. Zo wordt grind bijvoorbeeld gebruikt als toeslagstof in beton. Ook wordt grind gebruikt als drainerend funderingsmateriaal en in grindkoffers. Ook worden er soorten grind (zeer ronde kiezels zoals Rijngrind) als dakgrind gebruikt. Daarnaast worden sommige grindsoorten die mooi van structuur of kleur zijn gebruikt als siergrind in tuinen, op paden en opritten. Grind is in België makkelijk online te bestellen op onze website. Vanuit Nederland kunt u het best hier grind bestellen.

Ga naar ons assortiment grind